ترفندهای شبهه افکنها(۳)

شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 22:10
 

الحاد

 با سلام.این روش که تقریبا" توسط تمام شبهه افکنها مورد استفاده است به این شکل است که شبهه افکن در ابتدای ادعاهای سخیف خود ادعا میکند که زمانی مسلمانی بوده است بسیار متعصب و دوآتشه ولی بعد از اینکه مدتی به تفکر(!!) پرداخته است پی به غیر عقلانی بودن و بیرحمی دین اسلام برده است و در نتیجه نه تنها خود از این دین دست کشیده است بلکه اکنون میخواهد دیگران را نیز از گمراهی نجات دهد!!این روش توسط کلیۀ شبهه افکنانی که من میشناسم: سیاوش اوستا،فرشاد،منطق،خدرزاده و لردهادی مورد استفاده قرار گرفته است و واقعا" هم جوانان ما را به لحاظ روانی تحت تأثیر قرار میدهد.

 

 دوستان من، گول این دروغگوها را نخورید. من خودم خیلی از متعصبین را دیده ام که دست از تعصبات برداشته اند ولی هرگز ندیده ام که دست یرداشتن از تعصب برایشان به منزلۀ بیدین شدن یا نامسلمان شدن باشد.معمولا" متعصبین و افراد دوآتشه پس از پشیمانی از تعصبات پیشین به مسلمانانی میانه رو یا در بدترین شرایط به افرادی غیرمذهبی و نه لامذهب تبدیل میشوند؛ یعنی به ارکان و اصول اسلام کمال احترام را میگذارند ولی به احکام و فروع بی توجه میشوند این میشود غیرمذهبی بودن.پس میبینید که این ادعا که توسط تمام شبهه افکنها مطرح میشود درست مثل ادعاهای دروغشان مبنی بر روشنفکر و دکتر و مهندس بودنشان(!!) هیچ پایه و اساسی ندارد.به قول یکی از دوستان اینها هم که تمامشان دکترند و مهندس!پس اینهمه دکتر و مهندسی که ایمان دارند چه میشوند؟

 

 من به شما عزیزان فقط این توصیه را میکنم که فریب ادعاهای پوچ شبهه افکنها را نخورید.سعی کنید اگر قصد تحقیق هم دارید یا میخواهید عقاید افراد ضددین را بشناسید تحت تأثیر ادعاهای نابخردانۀ این افراد قرار نگیرید.

اگر منوی نظرات باز نشد اینجا کلیک کنید.